Zarządzanie nieruchomościami

Doświadczenie zdobywamy od 2001 roku.
Prowadzimy swoje czynności bez konieczności wizyt w biurach naszej firmy.

Poznajmy się

Prowadzimy trzy biura. Dzisiaj zarządzamy majątkiem o wartości ponad 700 mln PLN, 2 tyś. lokali. Specjalizujemy się w budynkach wysokich oraz obsłudze wspólnot mieszkaniowych w okresie gwarancji deweloperskich i nieruchomości złożonych z kilku budynków. Jesteśmy zarządcą sądowym oraz zarządcą zasobów użyteczności publicznej. Jesteśmy odpowiedzialnie ubezpieczeni na kwotę 1 mln PLN (obowiązkowe ubezpieczenie wynosi 50 000 zł)

1
biura w Trójmieście i Tczewie
1
wartość zarządzanego majątku
1
łączna powierzchnia obsługiwanych nieruchomości
1
wolumen obsługiwanych lokali
1
kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni

W czym możemy pomóc?

Jesteśmy zespołem profesjonalnych zarządców nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Nasze specjalizacje to:

Obsługa budynków wysokich

Specjalizujemy się w prowadzeniu Budynków Wysokich. Nasze doświadczenie poparte jest nabytymi kwalifikacjami, przygotowaniem i znajomością zagadnień związanych z ich utrzymaniem…

  • Sprawna komunikacja
  • Bezpieczne użytkowanie nieruchomości
  • Przejrzyste finanse

Obsługa wspólnot mieszkaniowych w okresie gwarancji dewelopera

Powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej to trudny moment związany nie tylko z układaniem wzajemnych relacji wewnątrz nieruchomości i regulacji kształtujących jej funkcjonowanie. Zapewniamy optymalną sprawność techniczną, wykrycie na tym etapie życia Wspólnoty wszelkich wad i usterek technicznych…

  • Obsługa prawna
  • Wykonawstwa zastępcze wad
  • Weryfikacja dokumentacją względem wykonawstwa

Obsługa nieruchomości złożonych z kilku budynków

Zarządzanie kilkoma budynkami w ramach jednej Wspólnoty czy osiedla wymaga podejmowania szeregu kompleksowych działań, przy ich koordynacji w czasie oraz kompetencji w zakresie stosowania zasady win-win.

  • Wypracowane zasady korzystania z części wspólnych
  • Osobne rozliczanie budynków
  • Dedykowana opieka dla poszczególnych obiektów
Zapewniamy dla każdej nieruchomości:

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Optymalizacje kosztów utrzymania nieruchomości

Sprawną komunikację

Systematyczną windykację należności

Przejrzyste finanse

Obsługę prawną

Dodatkowe usługi

Opinie i analizy formalno-prawne stanu nieruchomości

Usługi księgowe dla wspólnot mieszkaniowych

Wystąpienia branżowe na konferencjach

Szkolenie dla zarządów wspólnot

Szkolenia dla osób poszukujących nowego zawodu

Udzielamy praktyk zawodowych

Zarządca sądowy

Zarządca obiektów użyteczności publicznej

Konsultacje i porady

Sprawdź nas!

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie bądź skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Za co płacę swojemu zarządcy?

Wynagrodzenie dla zarządcy nieruchomości jest ujęte w zbiorze kosztów utrzymania nieruchomości w art. 14 ppkt. 5) Ustawy o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Czytaj całość

Rekomendacje

Przeczytaj co mówią o nas dotychczasowi klienci…