Get Adobe Flash player

Wybór wykonawcy prac remonotwych

Wraz z upływem czasu i wiekiem każdej z nieruchomości przychodzi moment, w którym należy przeprowadzić w niej prace remontowe. Wiąże się to nie tylko z wydatkami finansowymi ale również z dużymi niewygodami, bałaganem i zamieszaniem. Aby ograniczyć wszelkie niedogodności każdy remont należy odpowiednio zaplanować. Jednym z podstawowych elementów tego planu jest wybór wykonawcy.

Wyboru wykonawcy można dokonać w zorganizowanym przetargu, chociaż nie jest to konieczne. Z uwagi na obowiązkowe procedury, w tym przewidziany tryb odwoławczy, które zostały sprecyzowane w Ustawie o zamówieniach publicznych z d. 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655) tylko w koniecznych przypadkach, np. przy warunku użycia środków publicznych, jest on preferowany.

Dużo ciekawszym dla Wspólnot, pod względem formalnym, jest przeprowadzony konkurs ofert. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego można szczegółowo określić zakres i przedmiar prac i na ich podstawie skierować zapytania ofertowe. Dane o firmach można pozyskać w wyszukiwarkach internetowych, katalogach branżowych, książkach telefonicznych, w lokalnej prasie. Ponadto o firmach można spróbować zasięgnąć opinii w regionalnych izbach przemysłowo-handlowych, w oddziałach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa czy ośrodkach informacji budownictwa.

Z pewnością warto przy tym skorzystać z rekomendacji zadowolonych klientów. Skontaktować się z nimi, zapytać o opinię, jakość wykonanych prac i obejrzeć ich efekt. Solidny wykonawca powinien bez obaw podać nam lokalizacje poprzednich prac i kontakty na miejsca gdzie poprzednio wykonywał swoje prace.

Należy zwrócić szczególną uwagę na proponowanie wyceny bez uzgodnienia dokładnego zakresu prac. Można się spodziewać, iż w takim przypadku stawka będzie rosła wraz ich postępem.
Elementem, który powinien wzbudzić naszą zwiększoną uwagę, jest żądanie wysokiej zaliczki na kupno materiałów. Może świadczyć to o braku zabezpieczeń finansowych oferenta. Ponadto sprawdzonym, pewnym firmą dostawcy chętnie kredytują materiały. W pewnych okolicznościach słaba kondycja finansowa może powodować duże trudności przy ewentualnych poprawkach i zgłoszeniach reklamacyjnych.

Dlatego też istotnym jest aby wykonawca posiadał polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej i szkód materialnych w zakresie prowadzonej działalności.

W zależności od wysokości zlecenia można zażądać zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego odnośnie nie zalegania z żadnymi opłatami wobec powyższych urzędów.

Nie warto też zastanawiać się nad wyborem oferenta, który nie chce podpisać szczegółowej umowy dotyczącej m.in. zakresu i harmonogramu prac, wyszczególnienia materiałów, a także udzielonej gwarancji.

Uważne rozpatrzenie co najmniej dwóch czy trzech ofert pozwoli nam na lepszą orientację odnośnie proponowanych cen, doświadczeń wykonawców. Należy tutaj pamiętać aby dokładnie sprawdzić zakres prac i materiałów. Do znacznie tańszych ofert należy podchodzić ostrożnie. Mogą być wynikiem błędu w wycenie lub stosowaniu niepewnych materiałów. Z pewnością zaś wykonawca nie będzie chciał prowadzić zadania, kiedy on sam zwróci na to uwagę lub Wspólnota zgłosi swoje zastrzeżenia, w momencie braku rentowności zlecenia.